Converses amb compositors famosos

ABELL, Arthur M.

Converses amb compositors famosos

Reus: Ed. Artur Martí i Gili, 1992
ISBN: 84-604-2401-4
Dip. Leg. T- 599-92

Arthur M. Abell informa “en detall sobre les revelacions d’aquests compositors famosos en relació amb llurs experiències psíquiques i mentals mentre componien i sobre les forces interiors en el moment de l’impuls creador.”

Pròleg

Durant la meva llarga estada a Europa, del 1890 fins al 1918, em fou possible de parlar repetides vegades amb Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg sobre el tema de la inspiració. Les pàgines que segueixen informen en detall sobre les revelacions d’aquests compositors famosos en relació amb llurs experiències psíquiques i mentals mentre componien i sobre les forces interiors en el moment de l’impuls creador. (pag. 19)

Richard Strauss

“Com us entren a vós les idees inspirades?” vaig preguntar-li.

“Compondre és un procés que no és pas massa fàcil d’explicar, respongué Strauss. “Quan ve, la inspiració és d’una subtilitat i finor tal – com un foc follet – que se sostreu gairebé a tota classificació. Quan em trobo en un estat inspirat, tinc unes visions determinades a causa de la influència d’una Força superior. En aquests moments sento que se m’obre la Font de la força eterna i infinita, en la qual tant vós com jo i totes les coses i tenen el seu origen.” (pag. 29)

Johannes Brahms

“Dr. Brahms”, vaig preguntar, “com us poseu en contacte amb el Totpoderós? La majoria dels homes El senten molt lluny.”

“Aquesta és la gran qüestió”, respongué Brahms. (…) Poder reconèixer, com Beethoven, que nosaltres som u amb el Creador, és una vivència meravellosa i venerable. Hi ha molts pocs homes que arribin a reconèixer-ho; és per això que es troben tan pocs compositors i esperits creadors en tots els camps de l’esforç humà. Sobre tot això hi penso sempre abans de posar-me a compondre. Això és el primer pas. Quan sento dintre meu aquesta pruïja, em giro en primer lloc directament cap el meu Creador i li faig aquestes tres preguntes que són tan importants per a la nostra vida en aquest món: d’on, per què, on?

Immediatament sento unes vibracions que m’envaeixen. (…) Aquestes vibracions prenen la forma d’unes imatges psíquiques determinades, després d’haver expressat el meu desig i decisió referent al que vull, o sia, ésser inspirat per a compondre alguna cosa que estimuli i animi la humanitat, quelcom de valor perdurable.

A l’instant flueixen les idees directament de Déu; veig, no solament uns temes determinats en el meu Ull Espiritual, sinó també la forma exacta de com estan abillats, l’harmonització i l’orquestració. Compàs a compàs, se’m va revelant tota l’obra quan em trobo en aquest estat extraordinari i inspirat (…) M’haig de trobar en un estat de semitrànsit per a aconseguir aquests resultats, un estat durant el qual el pensament conscient està temporalment sense govern i és el subconscient el que mana, perquè per mediació d’aquest, com a part integrant del Totpoderós, s’esdevé la inspiració. De tota manera haig d’anar en compte de no perdre el coneixement, perquè si no desapareixen les idees. (pàg. 69-70)