Cultivando la energía de vida

LIU HUA-YANG

Cultivando la energía de vida (Hui-ming ching)

Madrid: Arkano Books. 1999.
I.S.B.N. 84-89897-25-5
Dipòsit legal: M.30.367-1999

Ensenyances del Hui-Ming Ching.

Les ensenyances del Hui-ming ching són concretes i directes. Es poden resumir de la següent manera:

1- Quan estàvem al ventre de la nostra mare arrebossàvem energia primordial del Tao. En l’estat prenatal, la naturalesa original i la energia de vida estan unides.

2- En el moment de néixer entrem amb contacte amb el món. Quan inspirem aire pel nas, la respiració interna primordial queda contaminada i la connexió amb el Tao es trenca. La naturalesa original i l’energia de vida es separen, la primera es dirigeix al cor, i la segona als ronyons.

3- Quan arriba la pubertat es desperta el desig sexual. Quan la força de vida primordial es transforma en energia procreadora, comença a gotejar i es perd. Aquesta fuga d’energia primordial és la primera causa de la vellesa, la malaltia i la mort prematura.

4- Si s’atura la fuga i l’energia procreadora es reabsorbeix en el cos, es transformarà en el vapor primordial del Tao. En el moment que no quedin obertures per las que pugui escapar-se el vapor de vida, circularà per la òrbita microcòsmica corporal. Aquest circuit, en el Hui-ming ching, es diu la Roda Dharmica.

5- Amb el temps, s’acumula prou vapor per a formar un feix d’energia en el tan-t’ien inferior. Aquest feix d’energia és el fetus espiritual.

6- El fetus espiritual s’alimenta de vapor primordial fins que madura. Aquest procés rep el nom d’incubació del fetus.

7- Quan el fetus espiritual està preparat per a néixer, surt del cos per la part alta del cap. Es manifesta en forma de múltiples entitats, l’esperit es torna omniscient i l’adepte pot veure el passat i el futur.

8- Inicialment, l’esperit-nen resta suspès a sobre del cap de l’adepte, però conforme madura, viatja cada vegada més lluny de la closca que el va concebre. En els seus viatges als distints regnes de l’existència, aprèn a tornar al Tao.

9- Finalment, quan l’esperit completa la seva formació, l’adepte renúncia voluntàriament a la closca per alliberar l’esperit de manera que pugui retornar definitivament al Tao.

Introducció d’Eva Wong p. 25-7